Idag startar pilotprojektet Steget till Eget, ett samverkansprojekt med Nyföretagarcentrum Västra Sörmland, ALMI Företagspartner i Sörmland och goodstart. Projektet syftar till att ge personer med utländsk bakgrund stöttning till egenförsörjning i ett eget företag.

Entreprenörstraditionen är oftast hög i målgruppen, samtidigt som trösklarna att komma igång och att fortsätta driva med en hållbar ekonomi, för dem är högre. Idag finns flera aktörer som på olika sätt och i olika skeden stöttar nyföretagare. Hittills har det dock saknats en sammanhållande länk. Målsättningen med pilotprojektet är att testa en samverkansform där en person som vill starta företag har ett stöd före, under och efter uppstart.
– Projektets samverkanspartners har var för sig goda kunskaper och erfarenheter och samverkar nu för att nå ett bättre resultat för individen, säger Johan Sundholm, VD på goodstart.

En del i projektet är också att Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen är en viktiga partners för rekryteringen av deltagare till projektet. Ett lyckosamt resultat i projektet har alltså inte bara en ökad möjlighet till ett livskraftigt företag som mål utan även den viktiga sidovinsten att samhällsbelastningen minskar. – Vi är övertygade om att vi kan nå ett resultat som är bra för det enskilda företaget men också för samhället i stort, där tröskeln för fortsatt företagande minskas, fortsätter Johan Sundholm.

För mer information kontakta:
Johan Sundholm, VD goodstart, 070-8300595, johan@goodstart.se
Tina Pettersson, Presskontakter goodstart, 073-5450292, tina@goodstart.se

Nyföretagarcentrum, Anne Hofstedt, 073-7322200, anne.hoftstedt@nyforetagarcentrum.se
ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB, Thomas Orrung, 08-4581451, thomas.orrung@almi.se