Goodstarts program inom sysselsättningsfasen för att hjälpa människor till arbete startade sin verksamhet i maj och har varit igång i 4 månader. Verksamheten har haft en genomströmning av deltagare på 25 % under perioden. – Vi är väldigt nöjda med att kunna ha så pass goda resultat samtidigt som verksamheten är under uppbyggnad. Det bådar gott för framtiden, säger Johan Sundholm, VD på Goodstart.

Goodstarts metod handlar mycket om att involvera individen själv i utvecklingsprocessen. Vi menar att en stor del handlar om empowerment – Är du långtidsarbetslös så är det viktigt att känna sig delaktig och att kunna påverka sin framtid. I vårt program så är deltagarens idéer och åsikter oerhört värdefulla.

Goodstart mäter löpande hur verksamheten går och redovisar det öppet för alla.
– Öppenhet i vad vi gör, och hur vår verksamhet utvecklar sig, är en av grundpelarna för oss. Det ger oss en sporre att utvecklas och är en trygghet för våra externa partners som t ex Arbetsförmedlingen, fortsätter Johan Sundholm. – Förutom att mäta resultaten i verksamheten så följer vi också upp hur verksamheten upplevs av våra deltagare.

För mer information kontakta:
Johan Sundholm, VD, 070-8300595, johan@goodstart.se

Tina Pettersson, VD-Sekreterare, 073-5450292, tina@goodstart.se

Goodstart är ett företag som arbetar för att få fler människor i arbete. Goodstart finns i Katrineholm, Eskilstuna och Strängnäs och har 9 anställda. Företaget startade 2014 och har bedrivit verksamhet i sin nuvarande form sedan maj 2015.

Pressmeddelande Goodstart 20150902