goodstarts program inom sysselsättningsfasen för att hjälpa människor till arbete startade sin verksamhet i maj och har varit igång i 4 månader. Verksamheten har haft en genomströmning av deltagare på 25 % under uppstartsperioden, och torsdagen den 3 september besökte representanter från Riksdagen vår verksamhet för att informera sig, säger Johan Sundholm, VD på goodstart.

goodstart fick besök av representanter från (s)-riksdagsgrupp i Södermanland, riksdagsledamöterna Sara Karlsson, Hans Ekström och Fredrik Olovsson. Riksdagsledamöterna informerade sig om vårt sätt att arbeta för att uppnå hög genomströmning. – De fick veta mer om utmaningarna många långtidsarbetslösa brottas med och hur olika direktiv till Arbetsförmedlingen slår igenom på verksamhetsnivå hos oss, säger Johan Sundholm.

Vi tryckte särskilt på tre punkter som utifrån våra erfarenheter är avgörande för ett fungerande stöd på arbetsmarknaden och som är grundläggande för hur goodstart arbetar.

· Det måste finnas en lokal nivå hos beställaren (lokal Arbetsförmedling med viss lokal avtalsfrihet)

· Uppföljning och utvärdering är avgörande för funktionalitet och en bra leverans

· Resultatet för individen måste stå i fokus

Riksdagsledamöterna fick en presentation av verksamheten och värdegrunden hos goodstart samt hade en positiv dialog om förutsättningarna på arbetsmarknaden med mig och min personal, fortsätter Johan Sundholm. Vi ser det som avgörande att alla parter på arbetsmarknaden aktivt jobbar nära beslutsfattarna för att vi ska nå det viktigaste resultatet –fler som tar steget till innanförskap.