Moderna verktyg

Många möjligheter

God metodik

goodstart strävar efter att vara den bästa leverantören för den som är mellan jobb och deltar i aktiviteter hos Arbetsförmedlingen. Det gör vi genom fokus på våra ledord Innanförskap – Integration och Innovation. Hos oss tar professionella handledare med mycket erfarenhet emot och vi strävar alltid efter att hitta det som är mest möjliggörande på ett individuellt plan. Erfarenhet, löpande kvalitetsarbete och en tydlig transparens för dig som beställare bygger vår plattform för att nå resultat.

Vi jobbar nära dig som arbetsförmedlare för att hitta en så bra lösning som möjligt för den som kommer till oss. Nu är vi extra glada över att även kunna bidra med vår kompetens inom ramen för Stöd och matchning.

Stöd och matchning

Tim4-20/Vecka
  • Sedan 2 november 2015 är vi på goodstart klara för Stöd & Matchning, just nu finns vi i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås men öppnar även tjänsten på våra andra kontor i Finspång och Strängnäs. Även Stockholm kommer att få ett kontor nu i november. Vi har genom vår goda metod och våra tidiga förberedelser, redan påbörjat arbetet med att skapa vägar till jobb, något som andra projekt hos oss dragit nytta av sedan april 2015. Nu ska vi tillsammans hitta fler vägar till utbildning eller jobb för de deltagare vi får från Arbetsförmedlingen inom ramen för Stöd och matchning.

Förstärkt arbetsträning, arbetsträning

Olika former
Tim40/Vecka
  • goodstart erbjuder olika former av Förstärkt arbetsträning och arbetsträning för Arbetsförmedlingens kunder. Här är ofta fokus att i samråd med våra handledare och din arbetsförmedlare hitta rätt nivå för den som deltar och snabbt leta lösningar för att komma vidare till ett möjliggörande samarbete med en arbetsgivare. Samtliga våra arbetsspår lämpar sig för denna del men särskilt: + Administration + IT/Nätverk + Support

Etablering/Språkverkstad

Samarbeten för integration
Tim40/Vecka
  • goodstart har även en validerad metod för språkverkstad som kortar genomströmningstiden i SFI samt ger en tydlig koppling till arbetslivet. Här har vi en samarbetsform för Etableringsfunktionen hos Arbetsförmedlingen där vi genomför språkverkstad kombinerat med för orten lämpliga projektinriktningar. Huvudfokus är att skapa fungerande förutsättningar till att aktivt vara på arbetsmarknaden som en resurs inom så kort tid som möjligt.