Goodstarts resultat fortsätter att överträffa förväntningarna. – Bland de de deltagare som varit hos oss i 6 mån är genomströmningen 41 %. Utfallet till jobb är ca 5 gånger högre än rikssnittet, säger Goodstarts VD Johan Sundholm.

7K0A0973

Goodstarts program för långtidsarbetslösa startade i maj månad och resultaten för deltagarna är mycket positiva. Total genomströmning är 41 % för deltagare som varit i programmet i 6 månader. En av framgångsfaktorerna är att involvera individen själv i utvecklingen. En annan viktig del av arbetssättet är också att mäta hur verksamheten går och redovisa det öppet för alla.

– Öppenhet i vad vi gör, och hur vår verksamhet utvecklar sig, är en av grundpelarna för oss, säger Johan Sundholm. Med vårt program för långtidsarbetslösa vill vi visa att det går att skapa en positiv utveckling för individer som är i sysselsättningsfas, det som tidigare kallades Fas 3.

Tyvärr så lider verksamheten, och framförallt våra deltagare, av den ovisshet som nu råder för landets ca 40000 människor som drabbas av att åtgärder nu läggs ned. – Vi hoppas på ett 2016 med en konstruktiv dialog för att ge dessa individer en chans att etablera sig på arbetsmarknaden, en chans som gör nytta för samhällsekonomin och individen.

För mer information kontakta:
Johan Sundholm, VD, 070-8300595
Tina Pettersson, VD-Sekreterare, 073-5450292