Stöd- och matchning

goodstart erbjuder dig mellan jobb tjänsten Stöd- och matchning via Arbetsförmedlingen.

Vi arbetar varje dag för att skapa bra möjligheter till starka nätverk, tydliga jobbförslag och olika vägar till utbildning för våra deltagare. Stöd- och matchning skapar många möjliga vägar då vår verktygslåda är omfattande och innehåller:

  • Kartläggning – vi ser till att fånga upp allt det en arbetsgivare kan ha glädje av och hjälper dig att presentera det rätt
  • Arbetsgivarkontakter – vi arbetar dagligen med att skapa kontakt med arbetsgivare
  • Intervjuträning – gå förberedd till dina intervjuer, våra handledare hjälper dig
  • Studie- och yrkesvägledning – genom våra experter får du exakt reda på vad du behöver utbilda dig till
  • Språkverkstad – intensiva genomgångar av svenska för dig som behöver lära dig mer
  • Inspirerande föreläsningar – för att höja din kunskap om aktuella ämnen på arbetsmarknaden
  • IT-stöd – vi ger dig mer kunskap om möjligheterna med IT för ditt jobbsök eller på din arbetsplats

goodstart skapar vi tillsammans din väg till jobb eller utbildning! Nu är det dags!

Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen för att få reda på mer om du har rätt till tjänsten Stöd och matchning.

Gå vidare till Arbetsförmedlingens sida för Stöd- och matchning >>